Administracja

Firma PA-DO w ramach usług administracyjnych oferuje Klientom:

  • Opracowanie dokumentów : pisma, formularze, rejestry
  • Wypełnianie formularzy urzędowych
  • Prowadzenie rejestru korespondencji
  • Dokonywanie zakupów artykułów biurowych za naszym pośrednictwem
  • Przygotowanie dokumentacji do zewnętrznej archiwizacji
  • Sporządzenie ewidencji akt w formie papierowej i elektronicznej