Dane osobowe

W ramach ochrony danych osobowych, spółka PA-DO, oferuje:

 • Wydawanie opinii oraz porady prawne w zakresie ochrony danych osobowych
  • Audyt, czyli kompleksowe sprawdzenie przedsiębiorstwa pod względem przetwarzania danychv
  • Procedury dotyczące ochrony danych osobowych
  • Zabezpieczenia techniczne, organizacyjne i fizyczne
  • Dokumenty związane z przetwarzaniem danych osobowych ( umowy, formularze)
  • Wypełnienie obowiązku rejestracyjnego
  • Klauzule informacyjne i formułowanie zgód

  Audyt kończy się raportem przedstawiającym uchybienia i środki naprawcze.

 • Outsourcing Administratora Bezpieczeństwa Informacji
  • Analiza incydentów bezpieczeństwa lub zagrożeń ochrony danych osobowych
  • Nadzorowanie, opracowanie i aktualizacja dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiednią ochronę danych
  • Prowadzenie rejestru danych osobowych
  • Rejestracja zbiorów wrażliwych danych osobowych w rejestrze e-GIODO
  • Dbałość o prawidłowe stosowanie środków organizacyjnych, technicznych i fizycznych w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych
  • Prowadzenie dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa – Polityka Bezpieczeństwa i Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi
  • Systematyczne szkolenia dla pracowników
  • Sporządzanie i realizacja planu sprawdzeń
  • Reagowanie na incydenty związane z naruszeniem danych osobowych oraz przeciwdziałanie próbom naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych
  • Reprezentowanie Administratora Danych Osobowych podczas kontroli przeprowadzanych przez Inspektora GIODO
 • Wsparcie Administratora Danych Osobowych
  • Przygotowanie dokumentacji (Polityka Bezpieczeństwa i Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi, wzór umowy powierzenia, klauzule informacyjne, zgody, ewidencja upoważnień, rejestr uprawnień użytkowników)
  • Konsultacje
  • Rejestracja zbiorów