Prawo

W ramach świadczonej obsługi prawnej oferuje swoim Klientom:

 • Zakładanie spółek prawa handlowego
 • Bieżącą obsługę prawną spółek prawa handlowego
  • obsługa organów spółki
  • przygotowanie dokumentów dotyczących udzielenia licencji/przekazania autorskich praw
  • majątkowych, zgłoszenie znaku towarowego do Urzędu Patentowego
  • wypełnianie wniosków do KRS, ZUS, Urzędu Skarbowego, KNF, NBP, GIODO, CEIDG
  • przygotowanie i opiniowanie umów pomiędzy Klientami B2B oraz B2C
 • Opracowanie wzorów:
  • Regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną
  • Polityka prywatności
  • Procedury administracyjne ( przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu
  • Regulaminy związane z prawem pracy
 • Opracowanie administracyjno-prawnych aktów wewnętrznych spółek wymaganych przez PCIDSS
 • Przeprowadzenie procesu przekształcenia przedsiębiorstwa, likwidacji spółki
 • Obsługa wniosków składanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
 • Sporządzanie opinii prawnych na życzenie Klienta
  • Prawo handlowe
  • Usługi płatnicze
  • Dane Osobowe