Dane osobowe

W ramach naszej działalności świadczymy usługi z zakresu ochrony danych osobowych. Przeprowadzamy audyty systemu ochrony danych. Przygotowujemy kompleksową dokumentację.
Nasza firma wspiera Administratorów Danych w zarządzaniu bezpieczeństwem danych osobowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Sporządzamy bieżące i okresowe raporty z zakresu zgodności przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Świadczymy usługi outsourcingu Inspektora Ochrony Danych (IOD). IOD nadzoruje i monitoruje w działania Administratora Danych pod kątem zgodności z przepisami prawa. Jako Inspektor Ochrony Danych lub wparcie Administratora Danych opracowujemy między innymi regulaminy, procedury, umowy, klauzule informacyjne oraz rejestr czynności przetwarzania.
Organizujemy szkolenia dla Administratorów Danych i ich pracowników. Szkolenia prezentują praktyczne aspekty przetwarzania danych, które pozwalają wszystkim zrozumieć istotę przepisów o ochronie danych osobowych.
Każdy przedsiębiorca zatrudniający co najmniej jedną osobę, współpracujący z klientami lub kontrahentami przetwarza dane osobowe.
Identyfikacja osoby fizycznej może odbyć się za pomocą najbardziej podstawowych danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail (w tym służbowego), adresu zamieszkania lub zameldowania, numeru PESEL, NIP, danych o lokalizacji czy numeru telefonu, numeru IP. Szczególną uwagę należy zwrócić na dane wrażliwe - ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. RODO określa zasady, kiedy, i na jakich zasadach możemy przetwarzać dane wrażliwe.
PA-DO Sp. z o.o. ułatwi uporządkowanie i zrozumienie tematyki danych osobowych w przedsiębiorstwie lub organie administracji publicznej

Szukasz usług z zakresu prawa, danych osobowych?
Zadzwoń do nas!

+48 534 381 774