Outsourcing IOD

 • Nadzorowanie, opracowanie i aktualizacja dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiednią ochronę danych
 • Nadawanie upoważnień dla pracowników wg zlecenia Klienta
 • Prowadzenie ewidencji upoważnień
 • Analiza incydentów bezpieczeństwa i zagrożeń ochrony danych osobowych
 • Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych i rejestru incydentów
 • Sprawdzanie prawidłowości stosowania środków organizacyjnych, technicznych i fizycznych w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych
 • Systematyczne szkolenia dla pracowników (szkolenia e-learning oraz raz w roku szkolenie stacjonarne)
 • Reagowanie na incydenty związane z naruszeniem danych osobowych oraz przeciwdziałanie próbom naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych
 • Zgłaszanie naruszeń do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Reprezentowanie Administratora Danych Osobowych podczas kontroli przeprowadzanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Konsultacje i przygotowanie opinii z zakresu danych osobowych
 • Przygotowanie zapisów do formularzy wykorzystywanych w organizacji, zgodnie z bieżącymi potrzebami
 • Wskazanie Inspektora Ochrony Danych jako osobę kontaktową do załatwienia spraw związanych z danymi osobowymi

Cena za outsourcing od 399 zł

Dokładna wycena za outsourcing, podana będzie po wypełnieniu formularza, który otrzymają Państwo po kontakcie mailowym (biuro@pa-do.pl) lub telefonicznym 534 381 774.

Szukasz usług z zakresu prawa, danych osobowych?
Zadzwoń do nas!

+48 534 381 774