Dokumentacja

 • Polityka Danych Osobowych - jak należy chronić dane, w tym m.in.:
 • Procedura Zgłaszania Naruszeń do Prezesa Ochrony Danych Osobowych
 • Procedura Zarządzania Zmianą (Privacy by Design)
 • Zabezpieczenia IT oraz zasady wykonywania kopii zapasowych
 • Reguły przetwarzania danych w formie elektronicznej
 • Ewidencja upoważnień
 • Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 • Wzór umowy powierzenia
 • Wzór powołania i odwołanie Inspektora Ochrony Danych (opcjonalnie ABI)
 • Zgłoszenie/Odwołanie Inspektora Ochrony Danych (opcjonalnie ABI)
 • Klauzule informacyjne
 • Klauzule zgody do zastosowania na poszczególnych formularzach oraz na stronie WWW
 • Rejestr czynności przetwarzania danych - wzór
 • Rejestr incydentów
 • Ocena procesów przetwarzania danych pod kątem ryzyka (PIA) - wzór

Cena za dokumentację od 699 zł

Cena usługi zależy od złożoności procesów przetwarzania danych w organizacji oraz od wybranego przez Państwa wariantu:

Wariant I - dokumentacja

Wariant II – dokumentacja oraz stała obsługa

Dokładna wycena za dokumentację, podana będzie po wypełnieniu formularza, który otrzymają Państwo po kontakcie mailowym (biuro@pa-do.pl) lub telefonicznym 534 381 774.

Szukasz usług z zakresu prawa, danych osobowych? Zadzwoń do nas!

+48 534 381 774