Bieżąca obsługa prawna spółek prawa handlowego

  • obsługa organów spółki
  • przygotowanie dokumentów dotyczących udzielenia licencji/przekazania autorskich praw majątkowych, zgłoszenie znaku towarowego do Urzędu Patentowego
  • wypełnianie wniosków do KRS, ZUS, Urzędu Skarbowego, KNF, NBP, GIODO, CEIDG
  • przygotowanie i opiniowanie umów pomiędzy Klientami B2B oraz B2C
  • przeprowadzenie procesu przekształcenia przedsiębiorstwa, likwidacji spółki
  • sporządzanie opinii prawnych na życzenie Klienta:
  • Prawo handlowe
  • Usługi płatnicze
  • Dane osobowe

Szukasz usług z zakresu prawa, danych osobowych? Zadzwoń do nas!

+48 534 381 774