Prawo

PA-DO Sp. z o.o. zapewnia kompleksową obsługę prawną dużych, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie prawa handlowego. Obejmuje ona zakładanie nowych podmiotów gospodarczych - jednoosobowych przedsiębiorców działających na zasadzie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, spółek prawa handlowego - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawne, partnerskie, komandytowe.

Zapewniamy bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Nasi specjaliści pomogą Państwu przy tworzeniu i opiniowaniu Umów, Statutów, Regulaminów.
W ramach naszej działalności prowadzimy obsługę prawną procesu przekształcenia spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych. Tworzymy procedury dla instytucji płatniczych.

PA-DO Sp. z o.o. prowadzi na terenie Warszawy obsługę obcokrajowców-cudzoziemców. Niesiemy pomoc w załatwianiu wszystkich formalności związanych z kartą pobytu, zaproszeniem cudzoziemca, wpisie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zezwoleniem na pracę, uzyskaniem obywatelstwa polskiego, uzyskaniem PESEL.

Szukasz usług z zakresu prawa, danych osobowych?
Zadzwoń do nas!

+48 534 381 774